• 7200 гр.Разград
  ул. "Перистър" № 1
  телефон: 084 661025
  факс: 084 660058
  мобилен: 0893 441133
  мобилен: 0894 476904
  управител: Мартин Нешев
  email:
  email:
  GPS   43 31 46 N
  26 30 25 E

Вижте ЕМ-ПАК на по-голяма карта